دیس مسی مدل بیضی پایه بلند نانو شده

از: ۶۰۷.۷۰۰ تومان

مشخصات فنی :

ارتفاع سایز 114 سانتی متر
ارتفاع سایز 214 سانتی متر
ارتفاع سایز 314 سانتی متر
طول و عرض سایز 120 در 35 سانتی متر
طول و عرض سایز 223 در 39 سانتی متر
طول و عرض سایز 326.5 در 43.5  سانتی متر
محل تولیدزنجان
موارد استفادهپذیرایی
مدلپایه بلند
نانو شدهدارد ( حتی روی شعله آتش ?)