روغن دان مسی و روغن داغ کن مسی

روغن دان مسی و روغن دان از محصولات پر طرفدار مسی نفیس مس زنجان می باشد که در مدل های مختلف در حال عرضه هستیم .