دیس مسی مدل گرد پایه بلند نانو شده

از: ۵۳۵.۶۰۰ تومان

مشخصات فنی :

ارتفاع سایز 114 سانتی متر
ارتفاع سایز 214 سانتی متر
ارتفاع سایز 314 سانتی متر
ارتفاع سایز 414 سانتی متر
طول و عرض سایز 125 سانتی متر
طول و عرض سایز 228 سانتی متر
طول و عرض سایز 334 سانتی متر
طول و عرض سایز 436 سانتی متر
محل تولیدزنجان
موارد استفادهپذیرایی
مدلپایه بلند
نانو شدهدارد ( حتی روی شعله آتش ?)