ظروف مسی کروم شده ( آبکاری کروم )

ظروف مسی کروم شده یا آبکاری کروم ظروف مسی به رنگ سفید هستند که بعد از تولید آبکاری کروم روی این ظروف انجام شده  و رنگ نقره ای براق تغییر رنگ داده اند ، ظروف کروم کیفیت ساخت بالایی دارند و در اصل از مس ساخته شده و روکش نازک کروم روی آن قرار گرفته .