کفگیر و ملاقه مسی زنجان

کفگیر و ملاقه مسی یکی از لوازم سنتی آشپزی می باشد که از زمان های دور برای درست کردن غذا مورد استفاده قرار میگرفت ، مدل های کفگیر ملاقه مسی عرضه شده در نفیس مس جز با کیفیت ترین مدل های موجود بازار می باشد .