ظروف خاتم مسی اصل

ظروف خاتم از لوکس ترین و نفیس ترین مدل ظروف مسی هست که در ایران و عمده تولید ظروف خاتم در شهر اصفهان تولید میشود و چند شهر دیگر هم این ظروف در حال تولید هستند .

انواع مدل ظروف خاتم :

ظروف خاتم کاری مانند دیگر ظروف مسی در مدل ها و انواع متنوع در حال تولید هستند که هر روزه هم به تنوع این ظروف اضافه میشود ، عمده تولیدات ظروف خاتم مسی عبارتند از :

  1. انواع قندان
  2. انواع شکلات خوری
  3. شیرینی خوری
  4. گلدان ها
  5. گلاسه و تنگ
  6. نمکدان
  7. و کلی ظروف دیگه