دیس مسی طرح مستطیل دسته برنجی تولید در 3 سایز ( نانو شده رنگ ثابت و درخشان)

از: ۵۶۶.۵۰۰ تومان

مشخصات فنی دیس مسی طرح مستطیل :

ارتفاع سایز 1 6.5 سانتی متر
ارتفاع سایز 2 7 سانتی متر
ارتفاع سایز 3 7.5 سانتی متر
طول و عرض سایز 1 22.5 در 32.5 سانتی متر
طول و عرض سایز 2 24.5 در 36 سانتی متر
طول و عرض سایز 3 27  در 39 سانتی متر
محل تولید زنجان
موارد استفاده پذیرایی
مدل دسته برنجی
نانو شده دارد ( حتی روی شعله آتش ?)