دیس مسی طرح مستطیل دسته برنجی تولید در 3 سایز ( نانو شده رنگ ثابت و درخشان)

از: ۸۵۰.۰۰۰ تومان

مشخصات فنی دیس مسی طرح مستطیل :

ارتفاع سایز 16.5 سانتی متر
ارتفاع سایز 27 سانتی متر
ارتفاع سایز 37.5 سانتی متر
طول و عرض سایز 122.5 در 32.5 سانتی متر
طول و عرض سایز 224.5 در 36 سانتی متر
طول و عرض سایز 327  در 39 سانتی متر
محل تولیدزنجان
موارد استفادهپذیرایی
مدلدسته برنجی
نانو شدهدارد ( حتی روی شعله آتش ?)