دیس مسی طرح مستطیل پایه کوتاه ( نانو شده رنگ ثابت و درخشان)

580هزار تومان

مشخصات فنی دیس مسی پایه کوتاه مستطیلی :

ارتفاع سایز9.5 سانتی متر
اندازه دهانه22 در 33 سانتی متر
محل تولیدزنجان
موارد استفادهپذیرایی
مدلپایه کوتاه مستطیلی
نانو شدهدارد ( حتی روی شعله آتش ?)
دیس مسی طرح مستطیل پایه کوتاه
دیس مسی طرح مستطیل پایه کوتاه ( نانو شده رنگ ثابت و درخشان)

580هزار تومان