تماس با ما

شماره ثابت بخش فروش : ۰۲۴۳۳۴۶۵۳۳۳ ( آقای علی محمدی )

شماره همراه بخش فروش : ۰۹۱۲۷۴۳۱۸۷۷

شماره واتساپ بخش فروش : ۰۹۱۲۷۴۳۱۸۷۷

زنجان – شهرک کارمندان – خیابان سوم غربی – نفیس مس زنجان