دیس مسی مدل گرد پایه کوتاه

از: ۷۵۰.۰۰۰ تومان

مشخصات فنی :

ارتفاع سایز 1 6.5 سانتی متر
ارتفاع سایز 2 6.5 سانتی متر
ارتفاع سایز 3 6.5 سانتی متر
ارتفاع سایز 4 6.5 سانتی متر
طول و عرض سایز 1 25 سانتی متر
طول و عرض سایز 2 28 سانتی متر
طول و عرض سایز 3 34 سانتی متر
طول و عرض سایز 4 36 سانتی متر
محل تولید زنجان
موارد استفاده پذیرایی
مدل پایه کوتاه
نانو شده دارد ( حتی روی شعله آتش ?)