دیس مسی مدل گرد پایه کوتاه نانو شده

از: ۶۵۰.۰۰۰ تومان

مشخصات فنی :

ارتفاع سایز 16.5 سانتی متر
ارتفاع سایز 26.5 سانتی متر
ارتفاع سایز 36.5 سانتی متر
ارتفاع سایز 46.5 سانتی متر
طول و عرض سایز 125 سانتی متر
طول و عرض سایز 228 سانتی متر
طول و عرض سایز 334 سانتی متر
طول و عرض سایز 436 سانتی متر
محل تولیدزنجان
موارد استفادهپذیرایی
مدلپایه کوتاه
نانو شدهدارد ( حتی روی شعله آتش ?)