بایگانی نویسنده: ناصر علی محمدی

10 خاصیت نوشیدن آب از ظروف مسی

10 خاصیت نوشیدن آب از ظروف مسی

10 خاصیت نوشیدن آب از ظروف مسی دانشمندان گذشته ایرانی به خواص مس تاکید داشتند ، به این دلیل از زمان های دور شاید چند 100 سال پیش تا حدود 30 سال پیش در ایران بیشتر ظروف خانه ها را ظروف مسی تشکیل می داد ، بنا بر دلایلی که جای بحث در این مقاله […]