قوری مسی چکشی ساخت زنجان

۲۱۶ تومان

مشخصات فنی قوری مسی چکشی :

ارتفاع بدون دستهحدود 15 سانتی متر
ارتفاع با دستهحدود 21 سانتی متر
قطر دهانهحدود 9 سانتی متر
نوع چکش کاریدستی چکشی
موارد استفادهدکوراسیون منزل و استفاده روزانه
محل تولیدزنجان
قابلیت شست و شودارد
در پوشدارد
دستهدارد
جنس دستهمسی

ناموجود