کتری و قوری مسی چکشی مدل نفیس

۱.۳۳۰.۰۰۰ تومان

مشخصات فنی:

مشخصات کتریارتفاع 19 ، دهانه 11.5 سانتی متر
مشخصات قوریارتفاع 14 ، دهانه 9.5 سانتی متر
نوع چکش کاریدستی و ماشینی
محل تولیدزنجان
حجمحدود 2 لیتر
رنگ قسمت خارجیمسی
رنگ قیمت داخلیسفید ( قلع اندود شده)
درپوشدارد
دستهدارد
جنس دستهمسی
طرحنفیس
نانو شدهدارد