سماور ذغالی شکاری آنتیک ساخت زنجان

450هزار تومان

مشخصات فنی سماور ذغالی شکاری :

ارتفاعحدود 33 سانتی متر
محل ساختزنجان
قابلیت شست و شودارد
قابلیت پخت و پزدارد
دستهدارد
جنس دستهچوبی
در پوشدارد
مدلشکاری
سماور ذغالی شکاری ساخت زنجان
سماور ذغالی شکاری آنتیک ساخت زنجان

450هزار تومان