ست کتری و قوری مسی دسته برنجی مدل آیگین

400هزار تومان

مشخصات فنی ست کتری و قوری مسی دسته برنجی مدل آیگین :

ارتفاع کتریحدود 16 سانتی متر
ارتفاع قوریحدود 13 سانتی متر
قطر دهانه کتریحدود 11 سانتی متر
قطر دهانه قوریحدود 9 سانتی متر
نوع چکش کاریدستی و ماشینی
محل تولیدزنجان
حجمحدود 2 لیتر
رنگ قسمت خارجیمسی
رنگ قیمت داخلیسفید ( قلع اندود شده)
درپوشدارد
دستهدارد
جنس دستهبرنجی
طرحآیگین
ست کتری و قوری مسی دسته برنجی مدل آیگین
ست کتری و قوری مسی دسته برنجی مدل آیگین

400هزار تومان