کتری مسی طرح روسی ساخت زنجان

450هزار تومان

مشخصات فنی کتری مسی طرح نفیس :

ارتفاع بدون دستهحدود 16 سانتی متر
ارتفاع با دستهحدود 23 سانتی متر
قطر دهانهحدود 9 سانتی متر
نوع چکش کاریدستی . ماشینی
موارد استفادهدکوراسیون منزل و استفاده روزانه
محل تولیدزنجان
قابلیت شست و شودارد
در پوشدارد
دستهدارد
جنس دستهمسی
طرحروسی
کتری مسی طرح روسی ساخت زنجان
کتری مسی طرح روسی ساخت زنجان

450هزار تومان