کتری و قوری مسی نقره کوب طرح انگلیسی

۲.۲۰۰.۰۰۰ تومان

مشخصات فنی کتری و قوری طرح انگلیسی نقره کوب:

ارتفاع کتری21 سانتی متر
ارتفاع قوری17 سانتی متر
قطر دهانه کتری9.5 سانتی متر
قطر دهانه قوری8 سانتی متر
نوع چکش کاریدستی و ماشینی
محل تولیدزنجان
حجمحدود 2 لیتر
رنگ قسمت خارجیمسی
رنگ قیمت داخلیسفید ( قلع اندود شده)
درپوشدارد
دستهدارد
جنس دستهبرنجی
طرحانگیسی نقره کوب
نانو شدهدارد