گز خوری | شکلات خوری مسی گنبدی مدل اولدوز ( نانو شده با رنگ درخشان و ثابت)

350هزار تومان

مشخصات فنی گز خوری و شکلات خوری اولدوز  :

ارتفاعحدود 32 سانتی متر
قطر دهانه
حدود 12 سانتی متر
نوع پرداخت
چکش‌کاری
رنگ قسمت خارجیمسی
رنگ قسمت داخلیسفید
محل ساختزنجان
قابلیت شست و شودارد
موارد استفاده
دکوراسیون منزل و استفاده روزمره
قابلیت پخت و پزندارد
درپوشدارد
مدلاولدوز
نانو شدهدارد
گز خوری | شکلات خوری مسی گنبدی مدل اولدوز ( نانو شده با رنگ درخشان و ثابت)
گز خوری | شکلات خوری مسی گنبدی مدل اولدوز ( نانو شده با رنگ درخشان و ثابت)

350هزار تومان