کندی باکس مسی بدون پایه مدل دیبا

۹۸۰.۰۰۰ تومان

مشخصات فنی کندی باکس دیبا :

ارتفاع سایز بزرگ 28 سانتی متر
ارتفاع سایز متوسط
 24 سانتی متر
ارتفاع سایز کوچک
 19 سانتی متر
قطر دهانه10 سانتی متر
رنگ قسمت خارجیمسی
رنگ قسمت داخلیمسی
محل ساختزنجان
قابلیت شست و شودارد
موارد استفاده
دکوراسیون منزل و استفاده روزمره
قابلیت پخت و پزندارد
درپوشدارد
مدلدیبا
نانو شدهدارد