کندی باکس مسی مدل نفیس تولید زنجان ( نانو شده با رنگ درخشان و ثابت)

250هزار تومان

مشخصات فنی کندی باکس مسی   :

ارتفاعحدود 32 سانتی متر
قطر دهانه
حدود 12 سانتی متر
نوع پرداخت
چکش‌کاری
رنگ قسمت خارجیمسی
رنگ قسمت داخلیسفید
محل ساختزنجان
قابلیت شست و شودارد
موارد استفاده
دکوراسیون منزل و استفاده روزمره
قابلیت پخت و پزندارد
درپوشدارد
مدلاولدوز
نانو شدهدارد
کندی باکس مسی مدل نفیس تولید زنجان
کندی باکس مسی مدل نفیس تولید زنجان ( نانو شده با رنگ درخشان و ثابت)

250هزار تومان