ظرف کره و پنیر مسی زنجان چکش کاری دستی

62هزار تومان

مشخصات فنی ظرف مسی کره و پنیر :

ارتفاعحدود 9 سانتی متر
قطر دهانهحدود 13 سانتی متر
محل تولیدزنجان
پرداختدارد ( چکش زنی دستی)
رنگ قسمت خارجیمسی
دستهندارد
در پوشدارد
قابلیت شست و شودارد
قابلیت پخت و پزندارد
ظرف کره و پنیر مسی زنجان چکش کاری دستی
ظرف کره و پنیر مسی زنجان چکش کاری دستی

62هزار تومان