جا کره و جا پنیری مسی قلم کاری شده زنجان

65هزار تومان

مشخصات فنی ظرف مسی کره و پنیر مسی :

ارتفاعحدود 9 سانتی متر
قطر دهانهحدود 15 در 10 سانتی متر
محل تولیدزنجان
پرداختدارد ( چکش زنی دستی)
رنگ قسمت خارجیمسی
دستهندارد
در پوشدارد
قابلیت شست و شودارد
قابلیت پخت و پزندارد
مدلقلم کاری شده
جا کره و جا پنیری مسی قلم کاری شده زنجان
جا کره و جا پنیری مسی قلم کاری شده زنجان

65هزار تومان