سینی مجمع مسی طرح انگشتی

از: ۴۲۵.۰۰۰ تومان

مشخصات محصول :

  • ارتفاع : 2.5 سانتی متر
  • قطر سایز 1 : 21.5 سانتی متر
  • قطر سایز 2 : 24 سانتی متر
  • قطر سایز 3 : 27 سانتی متر
  • قطر سایز 4 : 30 سانتی متر
  • رنگ قسمت خارجی : مسی رنگ
  • رنگ قیمت داخلی : سفید قلع کاری شده
  • تولید شهر : زنجان
  • نانو شده : هست