سینی مسی نقره کوب مدل امیرا

۱.۳۵۰.۰۰۰ تومان

مشخصات فنی :

ارتفاع2 سانتی متر
قطر دهانه
34 سانتی متر
تولید شده توسطدست
رنگ قسمت خارجیمسی
رنگ قسمت داخلیمسی
محل ساختزنجان
قابلیت شست و شودارد
موارد استفاده
دکوراسیون منزل و استفاده روزمره
قابلیت پخت و پزندارد
درپوشندارد
مدلنقره کوب ( المیرا )
نانو شدهدارد