ست پذیرایی مسی طرح آیلار چکشی زنجان 4 تیکه

536هزار تومان

مشخصات فنی ست پذیرایی مسی طرح آیلار :

ارتفاع میوه خوری / آجیل خوری حدود 29 سانتی متر
قطر دهانه میوه خوری / آجیل خوری حدود 23 سانتی متر
ارتفاع آجیل خوری حدود 22 سانتی متر
قطر دهانه آجیل خوری حدود 22 سانتی متر
ارتفاع شکلات خوری حدود 20 سانتی متر
قطر دهانه شکلات خوری حدود 18 سانتی متر
ارتفاع قندان حدود 19 سانتی متر
قطر دهانه قندان حدود 15 سانتی متر
محل تولید زنجان
نوع چکش زنی دستی و ماشینی
مدل آیلار
ست پذیرایی مسی طرح آیلار چکشی زنجان 4 تیکه
ست پذیرایی مسی طرح آیلار چکشی زنجان 4 تیکه

536هزار تومان