سرویس قابلمه مسی سیسمونی ساخت زنجان ( نانو شده ? رنگ ثابت و درخشان حتی روی شعله ?)

550هزار تومان

مشخصات فنی سرویس قابلمه مسی  سیسمونی :

ارتفاع سایز  112 سانتی متر
ارتفاع سایز  212 سانتی متر
ارتفاع سایز  314 سانتی متر
قطر دهانه سایز 112 سانتی متر
قطر دهانه سایز 213.5 سانتی متر
قطر دهانه سایز 314.5 سانتی متر
محل ساختزنجان
رنگ قسمت داخلیسفید ( قلع اندود شده )
رنگ قسمت خارجیمسی
موارد استفادهپخت و پر و دکوراسیون منزل
نانو شدهدارد
سرویس قابلمه مسی سیسمونی ساخت زنجان ( نانو شده ? رنگ ثابت و درخشان حتی روی شعله ?)
سرویس قابلمه مسی سیسمونی ساخت زنجان ( نانو شده ? رنگ ثابت و درخشان حتی روی شعله ?)

550هزار تومان