تیانچه مسی چکشی زنجان مدل نوین در 4 سایز ( نانو شده ? رنگ ثابت و درخشان حتی روی شعله ?)

425هزار تومان650هزار تومان

مشخصات فنی تیانچه مسی چکشی :

ارتفاع سایز 1 (2 الی 3 نفره )17 سانتی متر
ارتفاع سایز 2 (3 الی 4 نفره )18 سانتی متر
ارتفاع سایز 3 (4 الی 6 نفره )19 سانتی متر
ارتفاع سایز 4 (6 الی 8 نفره )20 سانتی متر
قطر دهانه سایز 117 سانتی متر
قطر دهانه سایز 219.5 سانتی متر
قطر دهانه سایز 321.5 سانتی متر
قطر دهانه سایز 424.5 سانتی متر
محل تولیدزنجان
موارد استفادهپخت و پز
مدلنوین
نانو شدهدارد ( حتی روی شعله آتش ?)
پاک کردن
ست تیانچه مسی چکشی زنجان مدل نوین در 4 سایز
تیانچه مسی چکشی زنجان مدل نوین در 4 سایز ( نانو شده ? رنگ ثابت و درخشان حتی روی شعله ?)