سرویس پا سماوری مسی 3 تایی با استند چوبی

۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان

مشخصات فنی سرویس  پا سماوری :

ارتفاع سایز بزرگحدود 25 سانتی متر
ارتفاع سایز متوسطحدود 21 سانتی متر
ارتفاع سایز کوچکحدود 18 سانتی متر
قطر دهانهحدود 11  سانتی متر
نانو شدهدارد
محل تولیدزنجان
پرداختدارد  دستی و ماشینی
رنگ قسمت خارجیمسی
رنگ قسمت داخلیسفید ( قلع کاری شده )
دستهندارد
در پوشدارد
قابلیت شست و شودارد
قابلیت پخت و پزندارد