اسپند دود کن مسی طرح خورشیدی تولید زنجان – عنبر نسا دود کن مسی

100هزار تومان

مشخصات فنی اسپند دود کن مسی طرح خورشیدی :

ارتفاع21 سانتی متر
طرحخورشیدی
محل تولیدزنجان
نوع چکش کاریدستی
موارد استفادهدکوراسیون منزل و استفاده برای دود کردن اسپند
رنگ قسمت خارجیمسی
دستهدارد ( دسته مسی )
نانو شدهندارد
در پوشدارد
قابلیت شست و شودارد
قابلیت پخت و پزندارد
اسپند دود کن مسی طرح خورشیدی تولید زنجان
اسپند دود کن مسی طرح خورشیدی تولید زنجان – عنبر نسا دود کن مسی

100هزار تومان