اسپند دود کن مسی طرح زنگان تولید زنجان

85هزار تومان

مشخصات فنی اسپند دود کن مسی طرح زنگان :

ارتفاع14 سانتی متر
طرحزنگان
محل تولیدزنجان
نوع چکش کاریدستی و ماشینی
موارد استفادهدکوراسیون منزل و استفاده برای دود کردن اسپند و عنبر نسا
رنگ قسمت خارجیمسی
دستهدارد ( دسته مسی )
نانو شدهندارد
در پوشدارد
قابلیت شست و شودارد
قابلیت پخت و پزندارد
اسپند دود کن مسی طرح زنگان تولید زنجان
اسپند دود کن مسی طرح زنگان تولید زنجان

85هزار تومان