آینه و شمعدان مسی طرح مارال

۵۷۵.۰۰۰ تومان

مشخصات فنی :

ارتفاع آینهسانتی متر
ارتفاع شمعدانسانتی متر
محل تولیدزنجان
چکش زنیدارد
رنگ قسمت خارجیمسی
رنگ قسمت داخلیمسی
دستهندارد
در پوشندارد
قابلیت شست و شودارد
قابلیت پخت و پزندارد
طرحمارال
موارد استفادهدکوراسیون خونه
نانو شدهدارد