آفتابه لگن مسی تمام پرداخت تولید زنجان نانو شده با رنگ همیشه ثابت

950هزار تومان

مشخصات فنی آفتابه لگن مسی تمام پرداخت :

ارتفاع کل با لگن51 سانتی متر
طرحتمام پرداخت
محل تولیدزنجان
نوع چکش کاریدستی
موارد استفادهدکوراسیون منزل و استفاده روزانه
رنگ قسمت خارجیمسی
دستهدارد
جنس دستهمسی
در پوشدارد
قابلیت شست و شودارد
قابلیت پخت و پزندارد
نانو شدهدارد
سازندهاستاد جلال محمدی
آفتابه لگن مسی تمام پرداخت تولید زنجان نانو شده با رنگ همیشه ثابت
آفتابه لگن مسی تمام پرداخت تولید زنجان نانو شده با رنگ همیشه ثابت

950هزار تومان