آفتابه لگن مسی سیاه قلم تولید زنجان نانو شده با رنگ همیشه ثابت

920هزار تومان

مشخصات فنی آفتابه لگن مسی سیاه قلم :

ارتفاع کل با لگن51 سانتی متر
طرحسیاه قلم
محل تولیدزنجان
نوع چکش کاریدستی
موارد استفادهدکوراسیون منزل و استفاده روزانه
رنگ قسمت خارجیمسی
دستهدارد
جنس دستهمسی
در پوشدارد
قابلیت شست و شودارد
قابلیت پخت و پزندارد
نانو شدهدارد
سازندهاستاد جلال محمدی
آفتابه لگن مسی سیاه قلم تولید زنجان نانو شده با رنگ همیشه ثابت
آفتابه لگن مسی سیاه قلم تولید زنجان نانو شده با رنگ همیشه ثابت

920هزار تومان