سینی مجمع مسی گرد طرح دار

از: ۸۱۰ تومان

 • مشخصات محصول :
  ارتفاع : 2.5 سانتی متر
  قطر سایز 1 : 22 سانتی متر
  قطر سایز 2 : 24 سانتی متر
  قطر سایز 3 : 27 سانتی متر
  قطر سایز 4 : 30 سانتی متر
  قطر سایز 5 : 34 سانتی متر
  قطر سایز 6 : 39 سانتی متر
 • قطر سایز 7 : 42 سانتی متر
 • رنگ قسمت خارجی : مسی رنگ
  رنگ قیمت داخلی : سفید قلع کاری شده
  تولید شهر : زنجان
  نانو شده : هست