شیرینی خوری فیروزه کوب مسی نفیس

۱.۰۰۰ تومان

مشخصات فنی :

ارتفاع9.5 سانتی متر
قطر دهانهحدود 8.5 سانتی متر
محل تولیداصفهان
اجرای فیروزه کوببه صورت دستی
رنگ قسمت خارجیمسی فیروزه کوب
رنگ قسمت داخلیمسی
دستهندارد
در پوشندارد
قابلیت شست و شودارد
طرحنفیس
موارد استفادهاستفاده در مهمانی ها و دکور خونه