شیرینی خوری مسی دو طبقه طرح الماس نانو شده با رنگ همیشه ثابت و درخشان

420هزار تومان

مشخصات فنی شیرینی خوری مسی طرح الماس :

ارتفاع 2 طبقه33 سانتی متر
قطر طبقه بالا18 سانتی متر
قطر طبقه پایین26 سانتی متر
نانو شدهدارد
محل تولیدزنجان
پرداختدارد
رنگ قسمت خارجیمسی
رنگ قسمت داخلیمسی نانو شده
دستهدارد
در پوشندارد
قابلیت شست و شودارد
قابلیت پخت و پزندارد
مدلالماس
شیرینی خوری مسی دو طبقه طرح الماس نانو شده با رنگ همیشه ثابت و درخشان
شیرینی خوری مسی دو طبقه طرح الماس نانو شده با رنگ همیشه ثابت و درخشان

420هزار تومان