ست جا ادویه و پا سماوری مسی مدل راسته

۲.۳۵۰.۰۰۰ تومان

مشخصات فنی :

ارتفاع سایز بزرگحدود 25 سانتی متر
ارتفاع سایز متوسطحدود 21 سانتی متر
ارتفاع سایز کوچکحدود 18 سانتی متر
ارتفاع سایز تک سایزحدود 13 سانتی متر
قطر دهانهحدود 11  سانتی متر
محل تولیدزنجان
پرداختدارد  دستی و ماشینی
رنگ قسمت خارجیمسی
رنگ قسمت داخلیسفید ( قلع کاری شده )
دستهندارد
در پوشدارد
قابلیت شست و شودارد
قابلیت پخت و پزندارد
نانو شدهدارد