مرغ و سوفله خوری مسی وارمر دار تولید زنجان

تماس بگیرید

مشخصات فنی مرغ و سوفله مسی زنجان :

ارتفاع سایز 1 23 سانتی متر
قطر دهانه سایز 1 22.5 سانتی متر
ارتفاع سایز 2 25 سانتی متر
قطر دهانه سایز 2 31.5 سانتی متر
نانو شده دارد
درپوش دارد
محل تولید زنجان
رنگ قسمت داخلی سفید ( قلع اندود شده )
رنگ قسمت خارجی مسی
دسته ندارد
وارمر دارد
موارد استفاده مرغ خوری ، سوپ خوری ، سوفله خوری