ست کتری و قوری مسی چکشی زنجان طرح قجری

450هزار تومان

مشخصات فنی ست کتری  قوری مسی طرح قجری :

ارتفاع کتریحدود 16 سانتی متر
ارتفاع قوریحدود 14 سانتی متر
قطر دهانه کتریحدود 11 سانتی متر
قطر دهانه قوریحدود 10 سانتی متر
نوع چکش کاریدستی
محل تولیدزنجان
حجمحدود 2 لیتر
رنگ قسمت خارجیمسی
رنگ قیمت داخلیسفید ( قلع اندود شده)
درپوشدارد
دستهدارد
طرحقجری
ست کتری و قوری مسی چکشی زنجان طرح قجری
ست کتری و قوری مسی چکشی زنجان طرح قجری

450هزار تومان