جاروی مسی دکوری تولید زنجان

80هزار تومان

مشخصات فنی جاروی مسی طرح :

ارتفاع16.5 سانتی متر
محل تولیدزنجان
نوع چکش کاریندارد
موارد استفادهدکوراسیون منزل
رنگ قسمت خارجیمسی
دستهدارد
جنس دستهمسی
در پوشندارد
قابلیت شست و شودارد
قابلیت پخت و پزندارد
جاروی دکوری مسی
جاروی مسی دکوری تولید زنجان

80هزار تومان