هفت سین مسی طرح بایرام تولید مسگران زنجانی

۴۰۰.۰۰۰ تومان

مشخصات فنی هفت سین مسی  :

ارتفاعحدود 6.5 سانتی متر
قطر دهانهحدود 7 سانتی متر
محل تولیدزنجان
چکش زنیماشینی و دستی
رنگ قسمت خارجیمسی
رنگ قسمت داخلیمسی
دستهندارد
در پوشندارد
قابلیت شست و شودارد
قابلیت پخت و پزندارد
طرحبایرام
موارد استفادههفت سین سفره عید