ست استکان و نعلبکی مسی کمر باریک طرح دار نانو شده با رنگ همیشه ثابت و درخشان

300هزار تومان

مشخصات فنی ست استکان و نعلبکی مسی طرح دار:

ارتفاعحدود 8 سانتی متر
قطر دهانهحدود 5 سانتی متر
نوع پرداختچکش کاری دستی و ماشینی
رنگ قسمت داخلیسفید ( قلع اندود شده)
رنگ قسمتی خارجیمسی
محل تولیدزنجان
موارد استفادهدکوراسیون منزل و پخت و پز
قابلیت شست و شودارد
مدلطرح دار
درپوشندارد
نانو شدهدارد
ست استکان و نعلبکی مسی کمر باریک طرح دار
ست استکان و نعلبکی مسی کمر باریک طرح دار نانو شده با رنگ همیشه ثابت و درخشان

300هزار تومان