چراغ گرد سوز مسی و برنجی طرح ناصر الدین شاه

80هزار تومان

مشخصات فنی چراغ گرد سوز نفتی مسی و برنجی :

ارتفاعحدود 30 سانتی متر
محل تولیدزنجان
پرداختندارد
رنگ قسمت خارجیمسی و طلایی
دستهندارد
در پوشندارد
قابلیت شست و شودارد
قابلیت پخت و پزندارد
طرحناصر الدین شاه
چراغ گرد سوز مسی و برنجی طرح ناصر الدین شاه

80هزار تومان