دیس مسی مدل بیضی پایه کوتاه ( نانو شده رنگ ثابت و درخشان )

420هزار تومان580هزار تومان

مشخصات فنی دیس مدل بیضی پایه دار:

ارتفاع سایز 17 سانتی متر
ارتفاع سایز 27 سانتی متر
ارتفاع سایز 37 سانتی متر
طول و عرض سایز 120 در 35 سانتی متر
طول و عرض سایز 223 در 39 سانتی متر
طول و عرض سایز 326.5 در 43.5  سانتی متر
محل تولیدزنجان
موارد استفادهپذیرایی
مدلپایه کوتاه
نانو شدهدارد ( حتی روی شعله آتش ?)
پاک کردن
دیس مسی مدل بیضی پایه کوتاه
دیس مسی مدل بیضی پایه کوتاه ( نانو شده رنگ ثابت و درخشان )