شیرینی خوری مسی نانو شده 2 طبقه طرح زرین

480هزار تومان

مشخصات فنی شیرینی خوری مسی :

ارتفاعحدود 37 سانتی متر
نانو شدهدارد
محل تولیدزنجان
پرداختدارد
رنگ قسمت خارجیمسی
رنگ قسمت داخلیمسی نانو شده
دستهدارد
در پوشندارد
قابلیت شست و شودارد
قابلیت پخت و پزندارد
مدلزرین
شیرینی خوری مسی نانو شده 2 طبقه طرح زرین
شیرینی خوری مسی نانو شده 2 طبقه طرح زرین

480هزار تومان