شیرینی خوری مسی نانو شده 3 طبقه سیاه قلم

۰ تومان

مشخصات فنی شیرینی خوری مسی :

ارتفاع 3 طبقهحدود 43 سانتی متر
نانو شدهدارد
محل تولیدزنجان
پرداختدارد
رنگ قسمت خارجیمسی
رنگ قسمت داخلیمسی نانو شده
دستهدارد
در پوشندارد
قابلیت شست و شودارد
قابلیت پخت و پزندارد
طرحسیاه قلم