شیرینی خوری مسی قلم زنی شده در 3 سایز

مشخصات فنی شیرینی خوری مسی قلم زنی شده :

طول و عرض  سایز 1حدود 24 سانتی متر
طول و عرض سایز 2حدود 29 سانتی متر
طول و عرض سایز 3حدود 36 سانتی متر
محل تولیدزنجان
پرداختدارد قلم کاری شده
رنگ قسمت خارجیمسی
رنگ قسمت داخلیمسی
دستهدارد
در پوشندارد
قابلیت شست و شودارد
قابلیت پخت و پزندارد
جنس دستهمسی