شیرینی خوری مسی نانو شده 2 طبقه

270هزار تومان

مشخصات فنی شیرینی خوری مسی :

ارتفاع 2 طبقهحدود 32  سانتی متر
نانو شدهدارد
محل تولیدزنجان
پرداختدارد
رنگ قسمت خارجیمسی
رنگ قسمت داخلیمسی نانو شده
دستهدارد
در پوشندارد
قابلیت شست و شودارد
قابلیت پخت و پزندارد
مدلسیاه قلم
شیرینی خوری مسی نانو شده 2 طبقه
شیرینی خوری مسی نانو شده 2 طبقه

270هزار تومان