ست پارچ و لیوان مسی مدل زرین ( نانو شده با رنگ همیشه ثابت و درخشان)

500هزار تومان

مشخصات فنی ست پارچ و لیوان مسی مدل زرین :

ارتفاع پارچحدود 18 سانتی متر
ارتفاع لیوانحدود 11 سانتی متر
قطر دهانه لیوانحدود 7 سانتی متر
قطر دهانه پارچ لیوانحدود 10 سانتی متر
رنگ قسمت داخلیسفید ( قلع اندود شده)
رنگ قسمتی خارجیمسی
موارد استفادهدکوراسیون منزل و پخت و پز
قابلیت شست و شودارد
تعداد دسته1
جنس دستهپارچ برنجی ، لیوان مسی
نانو شدهدارد
طرحزرین
محل تولیدزنجان
ست پارچ و لیوان مسی مدل زرین
ست پارچ و لیوان مسی مدل زرین ( نانو شده با رنگ همیشه ثابت و درخشان)

500هزار تومان