سرویس پذیرایی مسی مخصوص عید 17 پارچه طرح المیرا

تماس بگیرید

مشخصات فنی ست پذیرایی مسی المیرا   :

ارتفاع میوه خوری15.5  سانتی متر
قطر دهانه میوه خوری29.5 سانتی متر
ارتفاع آجیل خوری16.5 سانتی متر
قطر دهانه آجیل خوری23 سانتی متر
ارتفاع شکلات خوری13 سانتی متر
قطر دهانه شکلات خوری18 سانتی متر
ارتفاع شیرینی خوری تک طبقه13 سانتی متر
قطر دهانه شیرینی خوری تک طبقه25 سانتی متر
قطر دهانه شیرنی خوری دو طبقهطبقه اول 25 سانتی متر ، طبقه دوم 18 سانتی متر
قطر دهانه پیش دستی19 سانتی متر
ارتفاع پیش دستی3.5 سانتی متر
قطر دهانه بستنی خوری10 سانتی متر
ارتفاع بستنی خوری10 سانتی متر
رنگ قسمت خارجی ظروفمسی
رنگ قسمت داخلی ظرفمسی
تعداد ظروف17 پارچه
محل تولیدزنجان
نوع چکش زنیدستی و ماشینی
مدلالمیرا
نانو شدهدارد