ست پذیرایی مسی مخصوص عید 11 پارچه المیرا

1,800هزار تومان

مشخصات فنی ست پذیرایی مسی المیرا   :

ارتفاع میوه خوریحدود 16 سانتی متر
قطر دهانه میوه خوریحدود 28 سانتی متر
ارتفاع آجیل خوری 1حدود 16 سانتی متر
قطر دهانه آجیل خوری 1حدود 23 سانتی متر
ارتفاع آجیل خوری 2حدود 16 سانتی متر
قطر دهانه آجیل خوری 2حدود 18 سانتی متر
ارتفاع شیرینی خوریحدود 12 سانتی متر
قطر دهانه شیرینی خوریحدود 25 سانتی متر
مشخصات آجیل خوری کوچککلیک کنید
تعداد ظروف11
محل تولیدزنجان
نوع چکش زنیدستی و ماشینی
مدلنفیس
ست پذیرایی مسی مخصوص عید 11 پارچه المیرا
ست پذیرایی مسی مخصوص عید 11 پارچه المیرا

1,800هزار تومان